Výstavba, diažnica D1
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


VÝSTAVBA REPORTÁŽE


Výstavba - D1 Hubová - IvachnováD1 - výstavba, Hubová – Ivachnová, most pod hradom Likava, máj 2016

FOTOREPORTÁŽ
Fotografie z výstavby diažničného úseku D1 Hubová – Ivachnová, most SO 211 nad obcou Likavka, pod hradom Likava. Počas výstavby mosta návštevníkom hradu Likava slúži zastrešený chodník popod most. Hrubá stavba tohto mosta je už v podstate hotová.
Fotografie boli nasnímané 1. mája 2016, a jedna fotografia 3. mája 2016.

Výstavba diažnice D1 Hubová – Ivachnová, nad obcou Likavka
Výstavba diažnice D1 Hubová – Ivachnová, nad obcou Likavka, pod hradom Likava.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Trasa budúcej diažnice D1 Hubová – Ivachnová
Trasa budúcej diažnice D1 Hubová – Ivachnová, nad obcou Likavka. Medzi MUK Likavka SO210 a mostom SO211.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Výstavba diažnice D1 Hubová – Ivachnová, nad obcou Likavka
Výstavba diažnice D1 Hubová – Ivachnová, nad obcou Likavka, pod hradom Likava. Most SO211.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211 nad obcou Likavka, pod hradom Likava
Most SO211 nad obcou Likavka, pod hradom Likava.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Rozostavaný most SO211 diažničného úseku D1
Slovensko, Liptov. Rozostavaný most SO211, diažničného úseku D1 Hubová - Ivachnová.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Rozostavaný most SO211 diažničného úseku D1
Slovensko, Liptov. Rozostavaný most SO211, diažničného úseku D1 Hubová - Ivachnová.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211 na trase dažnice D1
Most SO211 na trase dažnice D1, je z hžadiska hrubej stavby takmer hotový.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211 na trase dažnice D1
Most SO211 na trase dažnice D1, je z hžadiska hrubej stavby takmer hotový.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211 pod hradom Likava
Most SO211 pod hradom Likava, popod most vedie zastrešený chodník na hrad Likava.
Dátum nasnímania fotografie : 3. máj 2016.Popod most vedie zastrešený chodník na hrad Likava
Most SO211 pod hradom Likava, popod most vedie zastrešený chodník na hrad Likava.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Diažničný most SO211 vo výstavbe. V pozadí vrch Čebra
Diažničný most SO211 vo výstavbe. V pozadí vrch Čebra.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Stavba, diažničný most SO211. V pozadí vrch Čebra
Stavba, diažničný most SO211. V pozadí vrch Čebra.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211, nad obcou Likavka
Most SO211, nad obcou Likavka. Výstavba diažnice D1 na Liptove.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211, nad obcou Likavka
Most SO211, nad obcou Likavka. Výstavba liptovskej časti diažnice D1.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Most SO211 v trase budúcej diažnice D1, nad obcou Likavka
Most SO211 v trase budúcej diažnice D1, nad obcou Likavka.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Železobetónový diažničný most SO211 vo výstavbe
Železobetónový diažničný most SO211 vo výstavbe, nad obcou Likavka.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Železobetónový diažničný most SO211 vo výstavbe
Železobetónový diažničný most SO211 vo výstavbe, nad obcou Likavka.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.Železobetónový diažničný most SO211 vo výstavbe
Výstavba diažnice D1 nad obcou Likavka, pod hradom Likava. Mosty SO211 a SO212.
Dátum nasnímania fotografie : 1. máj 2016.

ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.


REPORTÁŽE
VÝSTAVBA

LIEBHERR LTM 1750-9.1 English


LIEBHERR LTM 1750-9.1 Most SO212 nad Likavkou


Most SO212 nad Likavkou, 9. august 2016


Výstavba D1, Hubová - Hrboltová, most SO201, august 2016.


Výstavba D1, most SO214 pri Liskovej, jún 2016 - I. čas


Výstavba D1, most SO 214, žeriav LIEBHERR 280 EC-H, jún 2016 - II. čas


Výstavba D1, most SO214 pri Liskovej, jún 2016 - III. čas


Výstavba D1, most SO 214, žeriav TEREX AC35, jún 2016 - IV. čas


Výstavba D1, medzi mostmi SO 213 a SO 214, CAT D6N XL


Výstavba D1, most SO 213, žeriav LIEBHERR 290 HC


Výstavba D1, most SO213 nad Likavkou, jún 2016 - I. čas


Výstavba D1, most SO213 nad Likavkou, jún 2016 - II. čas


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, jún 2016


Výstavba D1, most SO211 pod hradom Likava, jún 2016


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016 - 2


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016 - 3


LIEBHERR LTM 1500-8.1, D1 most nad Likavkou


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, máj 2016.


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, máj 2016 - 2.


D1 - most pod hradom Likava - máj 2016


D1 - MUK Likavka - 1. máj 2016


D1 - tunel Čebra - 1. máj 2016


Výstavba D1, Hubová - Hrboltová, máj 2016.


D1, výstavba pri obci Lisková - 4.10.2015


D1 most Martincek - Lisková 4.10.2015


D1 najdlhsí most Likavka - Martincek 4.10.2015


D1 nad Likavkou 4.10.2015


D1 tunel Čebra - MÚK Likavka 4.10.2015


D1 Huová - Ivachnová 1.9.2015


D1 Likavka-Lisková 4.7.2015 - 1


D1 Likavka-Lisková 4.7.2015 - 2